We help the world growing since 1983

שירותים

  • צינור גז בטוהר גבוה חמש בדיקות

    צינור גז בטוהר גבוה חמש בדיקות

    צינור גז מיוחד של גז טוהר גבוה חמש בדיקות: בדיקת לחץ, גילוי דליפת הליום, בדיקת תכולת חלקיקים, בדיקת תכולת חמצן, ציוד לבדיקת תכולת מים הדרך הראשית היא בעיקר מגוון של גזים מיוחדים, ופריטי הבדיקה נדרשים: עמידה בבדיקת מתח, לחץ בדיקה, בדיקת הליום...
    קרא עוד